Ett antal köpare söker företag till salu i Gävleborgs län!


"Ägarskiften i små företag-             en förstudie" 


"Ägarskifte med förnuft och känsla" Ny bok från Nutek med tänkvärt inför ägarbytet. PDF


Sälj medan företaget går bra!


Hur mycket är mitt företag värt?


”Flygande Start” Förberedelse inför företagsövertagande. För dig som tänker bli företagare men saknar bärkraftig idé.