logo
menubtn_bg Start Jojac AB Tjänster Ägarskiften JobbCoaching Projekt Kontakt
 

Sälj medan företaget går bra

Sälj när ditt företag går bra, när det finns bra utveckling för köparen. Vänta inte med försäljningen så att du hinner bli trött och less - då är du ingen bra säljare och då går företaget säkert inte bra heller.

 

Varför blir så många småföretag osålda?
De flesta småföretag förblir osålda. Ofta beror det på att man egentligen inte försöker att sälja företaget. Alltför många väntar på att någon intresserad skall höra av sig!

Ungefär så här ser det ut för alltför många företagare!

Företagaren närmar sig pensionsåldern, ofta finns det inte någon självklar efterträdare, tankarna på en framtida försäljning av företaget återkommer då och då.

Företagaren tar upp frågan med sin revisor som i bästa fall tar fram ett kortfattat försäljningsunderlag, ett prospekt. Från historiska siffror i balans- och resultaträkningarna bakåt och gör revisorn en bedömning av möjligt/tänkbart prisintervall. I många fall kommer också, redan nu, frågor upp om hur skatten skall minimeras i den tänkta affären.

Problemet för säljaren är uppenbart. Revisorn accepterar att hjälpa till men har många klienter och hans/hennes starka sida är i många fall inte att sälja klienternas företag, revisorn känner sig mer hemma i skattekonsekvenser i olika alternativ och styr gärna in diskussionen på sådana frågor. Problemet för företagaren är att det saknas köpare. Problemet med de eventuella skattekonsekvenserna av en försäljning kan vänta.

 

Det hela leder i bästa fall till att någon kontakt som revisorn redan har hör av sig. Ofta leder detta inte längre än så.

Möjligen tar företagaren nu också kontakt med någon företagsmäklare och hamnar på dennes lista över företag till salu.

Det krävs mer aktivitet från dig som säljare!

Som företagare vet du ju att försäljning inte fungerar om du bara väntar på att kunderna skall ringa. Varför gör då så många företagare på detta sätt när de skall göra sitt livs viktigaste affär?

Det finns flera orsaker:

  • Det är en känsligt fråga-, man vill inte att informationen om att företaget är till salu kommer ut för tidigt!
  • Det känns svårt-, man har aldrig sålt sitt eget företag tidigare.
  • Det finns inget bra säljmaterial som beskriver företagets värden!
  • Ägaren är rädd att inte kunna svara på alla svåra frågor som en eventuell köpare kan ställa.
  • Den kanske viktigaste orsaken till passiviteten, man har svårt att identifiera kunden, till vilka skall jag erbjuda företaget?
  • Om jag yppar mina planer för mina konkurrenter/tänkbara köpare hur kommer de att utnyttja den vetskapen?
Alla dessa orsaker samt ytterligare ett antal gör att alltför många fortsätter att ”sitta vid telefonen och vänta på köparen”.

Att sälja sitt företag är först och främst en försäljningsfråga, det är inte i första hand en värderings- eller en skattefråga.

 

 

 

 
 

 

 

Aktuellt

 
 

© Jojac AB | Tel: 026-66 80 66 | E-post: info@jojac.se