logo
menubtn_bg Start Jojac AB Tjänster Ägarskiften JobbCoaching Projekt Kontakt
 

Säljbeslutet

För det första måste du vara helt klar med vad du vill uppnå med försäljningen. Det kan låta självklart men är ändå nog så viktigt att poängtera att din strategi för företagets framtid och dig personligen är tydlig och hållbar i en köpares ögon.

 

Efter beslutet att sälja, Börja direkt med att:

 

Städa!

 

o      ”Städa skrivbordet, kontoret, lagret, fabriken”

o      Prata med Revisorn om dina ekonomiska rutiner

o      Börja skriva ner företagets verksamhet

o      Samla alla avtal

o      Beskriv ditt företags värden

o      Gör en lista på tänkbara köpare

 

Tänk på att du under många år har bestämt allt i ditt företag, med tiden brukar det både bli liggande och stående mängder av gammalt som kan städas bor!

När du nu skall sälja kommer det personer och tittar med andra ögon på ditt företag. Du är nu i samma läge som lokalkontorschefen när koncernchefen besöker lokalkontoret. Du måste städa och visa ditt företag från den bästa sidan!!


Första intrycket är ytterst viktigt!  Titta på ditt företag från en köpares perspektiv!

Hur ser det ut på ditt skrivbord! Det säger ofta en hel del om hur du driver ditt företag. Hur ser lokalerna ut! Troligtvis finns det en hel del som kan städas bort och fräschas till!  Hur tar ni emot besökare. Hur ser företagets presentationsmaterial ut, är det ”upp to date”

 

Bokföring och rapporter

Det är nu viktigare än tidigare att du har månadsrapporter och att de är rättvisande. En köpare vill se och lita på den senaste månadsrapport du visar. Rutinerna i ditt företag bör vara sådana att all dokumentation inför månadsboksluten är klara senast 2 veckor efter månadsskiftet.

 

Senaste bokslutet, hur lång tid efter bokslutsårets slut har du ett klart bokslut i din hand? Det bör vara klart inom 3-4 månader från bokslutsdatum! Kommer ditt bokslut från revisorn senare är det viktigt att du tar en diskussion om hur ni tillsammans skall kunna snabba upp tiden från bokslutsdatum till färdigt bokslut.

 

Samla och ordna alla dokument

Börja ordna alla dokument och avtal köpare kan vara intresserade av och starta med att göra en företagsbeskrivning som en del i ett prospekt.

 

Beskriv ditt företags värden!

Tänk igenom ditt företags värden och beskriv dessa på ett professionellt sätt samtidigt som du analyserar vilka olika köpare kan ha fördelar av dessa värden.

 

Hur höjer du värdet?

Det finns helt säkert ett antal åtgärder du kan vidta för att höja värdet på ditt företag. Många företagare har lagt en stor del av sitt liv på att få företaget dit där det är idag. När det nu är dags för överlåtelse är det därför viktigt att förbereda detta på ett bra sätt så att du även får ut så mycket som möjligt i din kanske viktigaste affär.

 

Sök presumtiva köpare aktivt!

Lägg tid på att analysera vilka köpare som borde göra en bra affär på att köpa ditt företag! Alltför många intar en avvaktande hållning när deras företag skall säljas. Traditionellt kontaktas köpare genom revisor, bank, mäklare eller via annonsering. Det är ett passivt arbetssätt. Resultatet av ett passivt handlande är i de flesta fall att fel intressenter hör av sig – eller inga alls.

 

Var aktiv, det är du som skall sälja, inte någon som skall köpa ditt företag!

 

Konkurrens höjer priset!

Se till att du har fler intresserade spekulanter samtidigt. Bästa sättet att få rätt pris är när fler köpare konkurrerar. Dessutom gör konkurrensen att affären mycket snabbare kommer till ett avslut.


Vad vill köparen?

För att det skall bli en försäljning så krävs det minst en köpare. Köparen vill veta vad han/hon köper och förstå vad köpet innehåller. En köpare vill naturligtvis se och förstå historien bakåt för ditt företag, men han/hon är ännu mer intresserad av fortsättningen/framtiden för ditt företag.

 

Framtida utveckling, hur ser den ut? Vad bygger prognosen på? Hur realistisk är den?

Är framtida utveckling positiv även med beaktande av alla eventuella felkällor?

Hur sköts företaget, är det välskött? Finns det ”Ordning och reda” och dokumenterade rutiner för alla processer? Är de lätta att förstå även för en utomstående?

 

Som betraktare/köpare av företaget skall man känna att det är lätt att förstå vad företaget sysslar med och att förstå varför man har de rutiner man har.

 

 

 
 

 

 

Aktuellt

 
 

© Jojac AB | Tel: 026-66 80 66 | E-post: info@jojac.se