logo
menubtn_bg Start Jojac AB Tjänster Ägarskiften JobbCoaching Projekt Kontakt
Flygande start Ägarskiftesseminarier Rapport Ägarskiften
 

Ägarskiften i små företag, förstudie

Bakgrund

Under de kommande 10 åren befaras mellan 40% och 60% av alla ägarledda företag i Sverige att behöva skifta huvudägare.

 

Förstudiens mål är att visa på de möjligheter som finns för ett långsiktigt arbetssätt som underlättar och ökar antalet företagsövertaganden i små företag samt att ta fram arbetsmodeller som visar hur genomföranden kan ske.

 

Förstudien har genomförts genom intervjuer med olika aktörer samt studier av rapporter och utredningar.

 

Resultat

För både köpare och säljare är det viktigt med trovärdighet och personliga kopplingar. Aktiviteter bör mer vända sig mot köpargrupper som invandrare, personer i omställning och deltagare och rådgivare i ”Starta Eget” aktiviteter.

Läs rapporten

 

 

 

 
 

 

 

Aktuellt

 
 

© Jojac AB | Tel: 026-66 80 66 | E-post: info@jojac.se