logo
menubtn_bg Start Jojac AB Tjänster Ägarskiften JobbCoaching Projekt Kontakt
 

handskake_small

Jag vill ta över

Arbetsmetod

Jojacs metod består av 6 steg som var för sig tar olika mycket tid beroende på hur långt du kommit i dina förberedelser att ta över ett företag.

 

Sekretess

Innan förberedelsearbetet tar vid tecknar vi ett sekretessavtal som garanterar att information inte kommer ut till obehöriga. Förberedelsearbetet kan då genomföras med öppenhet från båda parter.

 

 1. Nulägesanalys
  Analysens första del är en träff och intervju med dig som vill bli företagare genom att ta över ett befintligt företag. Den leder till en sammanställning över viktiga punkter och förberedelsearbeten som du bör göra för att vara en mer trovärdig köpare i en säljares ögon. Intervjun ligger också till grund för en strategidiskussion.

 2. Strategi
  Strategin bygger på hur du som köpare vill att din framtid som företagare skall se ut. Vem är jag? Vad vill jag? Vad kan jag? Utifrån dessa enkla men viktiga frågor hittar vi fakta som ligger till grund en strategi för hur och var du skall söka företag.

 3. Skapa kontaktnät
  Det viktigaste innan du tar över ett företag är att skaffa ett för dina behov anpassat och kvalificerat kontaktnät.  Kanske skall du ha en kompanjon? Det kan vara en bra ide att börja fundera på en framtida styrelse!

 4. Sökprocessen
  I strategin har vi redan bestämt i vilka grupper vi troligtvis hittar säljaren. Nu är det dags att diskret kontakta ett antal av dessa.

 5. Utvärdering av presumtiva företag
  När vi har en handfull företag du är seriöst intresserad av utvärderar vi dessa för att bedöma vilket/vilka dessa du skall gå vidare med.

 6. Förhandling
  Nu tar själva affären vid med förhandlande och avtalsskrivande. Det är en process som pågår under en tid och där det är viktigt att fokus läggs på detta arbete med professionellt handlande och snabba svar och förslag på motpartens frågor och bud.

Utmaningar

För många är det svårast att bestämma vilken typ av företag man söker, så länge detta inte är klart blir sökandet ineffektivt. För andra är den stora utmaningen att ta beslutet att bli företagare genom ett övertagande.

 

I företagsövertaganden är det inte bara pengarna som avgör vem som får möjligheten. Det är minst lika viktigt att säljaren tror och litar på dig som blivande företagare. En utmaning är därför att du kan visa att du har kunskap, kontakter, vilja, energi och trovärdighet.

 

Läs mer om Jojacs tjänst, ta över företag!

 

 
 

 

 

Aktuellt

 
 

© Jojac AB | Tel: 026-66 80 66 | E-post: info@jojac.se