logo
menubtn_bg Start Jojac AB Tjänster Ägarskiften JobbCoaching Projekt Kontakt
 

handskake_small

Jag vill sälja

Arbetsmetod

Jojacs metod består av 7 steg som var för sig tar olika mycket tid beroende på ditt företags storlek, verksamhet och hur långt ditt företag kommit i förberedelsearbetet inför försäljningen.

 

Sekretess

Innan förberedelsearbetet tar vid tecknar vi ett sekretessavtal som garanterar att information inte kommer ut till obehöriga. Förberedelsearbetet kan då genomföras med öppenhet från båda parter.

 

 1. Nulägesanalys
  Analysens första del är en träff och intervju med dig som ägare. Den leder till en sammanställning över viktiga punkter och förberedelsearbeten som bör göras inför ett lyckat ägarskifte. Intervjun ligger också till grund för en strategidiskussion.

 2. Strategi
  Strategin bygger på hur du som ägare vill att din framtid i eller utanför företaget skall se ut och hur du vill att ditt företags framtid efter att du sålt skall se ut. Utifrån dessa viktiga fakta lägger vi tillsammans en strategi för hur och när försäljningen och genomföras.

 3. Värdehöjande aktiviteter
  Det är ofta ett antal åtgärder som inte är så omfattande men som ändå både kan höja värdet avsevärt och göra företaget mer attraktivt som försäljningsobjekt.

 4. Framtagande av försäljningsdokument, Prospekt, Försäljningsdokumentet är den beskrivning av ditt företag, försäljningsobjektet, som gör att presumtiva köpare på ett enkelt, tydligt och trovärdigt sätt kan sätta sig in i vad ett köp av ditt företag kommer att innebära.

 5. Sökprocessen
  I strategin har vi redan bestämt i vilka grupper vi troligtvis hittar köparen. Nu är det dags att identifiera och söka ett antal presumtiva köpare och diskret kontakta dessa.

 6. Utvärdering av presumtiva köpare
  När vi har en handfull seriöst intresserade köpare gör vi vår egen utvärdering för att bedöma och sedan bestämma vilka 2-3 av dessa vi vill gå vidare med.

 7. Förhandling
  Nu tar själva affären vid med förhandlande och avtalsskrivande. Det är en process som pågår under en tid och där det är viktigt att fokus läggs på detta arbete med professionellt handlande och snabba svar och förslag på motpartens frågor och bud.

Utmaningar

Största utmaningen för många företagare är att ta beslutet om försäljning och sedan jobba för att hitta köpare. Att detta beslut är den stora utmaningen för många ligger i det faktum att framtiden känns osäkrare än att fortsätta driva sitt företag. Man har inte bestämt sig definitiv vad man skall göra efter försäljningen och man känner en stor samhörighet med sitt företag, företaget är en del av den egna identiteten.

 

En annan utmaning är att komma runt det som känns osäkert, svårt och jobbigt. De flesta har aldrig sålt sitt företag tidigare!  Därför känns det svårt och jobbigt och man skjuter på beslutet. Nackdelen med detta är att alla framtidsinriktade aktiviteter i företaget sakta avtar. Ganska snart leder det till att företaget blir mindre värt.

 

Läs mer om Jojacs tjänst, sälja företag!

 

 

 
 

 

 

Aktuellt

 
 

© Jojac AB | Tel: 026-66 80 66 | E-post: info@jojac.se