logo
menubtn_bg Start Jojac AB Tjänster Ägarskiften JobbCoaching Projekt Kontakt
 

Hur mycket är mitt företag värt?

Det talas och skrivs mycket om hur man beräknar företags värden. I slutändan för ditt företag finns det ändå bara ett enkelt svar på den frågan.

Det är värt så mycket som någon är beredd att betala för det!

Olika tänkbara köpare har olika motiv till varför de vill köpa ditt företag, det kan vara allt från ett rent levebröd till att minska konkurrensen eller att nå nya marknader, nya produkter, nya kunskaper som avgör värdet. Det är mer en fråga om vilka motiv köparen har – än en värderingsfråga.

Många företagare lägger tid på att få reda på, som de säger, ett rättvisande värde på företaget.

 

Från 2-3 till 6-7 gånger rörelsevinsten är ofta värden som man kommer fram till. I detta fall avses rörelsevinst efter justering av företagets lönsamhet med den nya ägaren och efter skatt.

Det är med andra ord stora variationer man kommer fram till redan vid ett teoretiskt framräknat värde. Beräkningen sker utifrån historiska data från tidigare år och med en prognos några år framåt.

 

I verkligheten när man har verkliga köpare framför sig varierar värdet kanske ännu mer och detta helt beroende på de olika intressenternas motiv till varför de vill köpa ditt företag.

Värdet/priset på ditt företag blir ett resultat av hur bra du som ägare kan beskriva ditt företags värden och hur bra du hittar de köpare som har största fördelarna av ditt företags värden.

 

 

 
 

 

 

Aktuellt

 
 

© Jojac AB | Tel: 026-66 80 66 | E-post: info@jojac.se