logo
menubtn_bg Start Jojac AB Tjänster Ägarskiften JobbCoaching Projekt Kontakt
 

Företagsbeskrivningen, Prospektet

Det är här företagets värden och möjligheter skall presenteras på ett så objektivt sätt som möjligt. Utgångspunkten skall vara att beskrivningen ger presumtiva köpare bra svar på de frågor de kommer att ställa. Finns dessa sammanställda i en välgjord och lättläst beskrivning kommer köparen att få rätt uppfattning om ditt företag redan från början. Köparna kommer också att känna, efter att ha undersökt uppgifterna, sig trygga i att gå vidare i köpprocessen.

 

Det vanliga är att Prospektet består av två varianter. En kortfattad med så mycket fakta att presumtiva köpare kan ta ställning till om de är fortsatt intresserade av ditt företag. Den fullständiga varianten av prospektet skall vara så uttömmande att köparna genom att studera prospektet och ställa kompletterande frågor kommer, om de är fortsatt intresserade, att vara beredda på en förhandling.

 

Innan någon får ta del av prospektet är det viktigt att de skrivit på ett sekretessavtal.

 

Företagsbeskrivningen är ofta ett omfattande dokument med huvudinriktningen på följande områden:

 • Affärsidé och varumärken
 • Kunder Kundstruktur
 • Produkter och tjänster
 • Marknadsnärvaro och rykte
 • Företagets möjligheter att ge ett ekonomiskt överskott
 • Tillväxt och utvecklingsmöjligheter
 • Nyckelpersoner och kompetens

Prognos för företaget
De tillgångar köpare i första hand tittar på är företagets framtida avkastningsförmåga och utvecklingsmöjligheter.

De flesta företag har stora utvecklingsmöjligheter, men ägare som börjar komma till åren har kanske inte känt sig motiverad av den arbetsinsats och den investering i anställda och pengar som krävs för att företaget skall ta ett ordentligt steg framåt.

 

Ta fram en plan som visar hur du skulle investera och vad du skulle göra för att nå den tillväxt och utveckling som du vet är möjlig. Agera som om du vore den nye ägaren med tillgängliga resurser att investera i företaget.

När detta är gjort är du mycket tydligare och trovärdigare i ditt handlande mot presumtiva köpare. Det är därför väl värt tiden att skriva ner planen där du beskriver företagets framtida potential.


Håll högt temo!
När du väl bestämt dig och startat aktiviteter för försäljning är det viktigt att du inte tappar tempo.
Var snabb med svar på frågor. Var aktiv och behåll initiativet.


Se till att ha ordning på alla dokument som köpare är intresserade av.
När diskussionerna med presumtiva köpare startar är det viktigt att du snabbt kan få fram rätt information.

Samla alla viktiga dokument och avtal!

Ekonomi/administration- vilka rutiner finns, hur är de dokumenterade. Månadsbokslut- finns de och är de rättvisande. Alla avtal- försäljnings, samarbets, leasing, anställnings, försäkrings, mm mm. Finns de och är de lättillgängliga.

Tänk som en köpare!
Av vilka anledningar skulle du vilja köpa ditt företag, vad har det för fördelar? Genom att tänka så kommer du att kunna lista ett antal fördelar/starka sidor.

Skriv ner alla produkterna/tjänsterna och alla företagets fördelar. Att tänka i starka sidor hjälper både dig och köparen att fokusera på affären

Glöm inte att ta upp de svagheter som finns idag och hur du skulle agera för att vända dessa till fördelar. Prata mer om möjligheterna och framtidsutsikterna än om hur det varit tidigare. Nya ägaren är mest intresserad av framtiden, det är dess möjligheter han är bredd att betala för!


Justerat resultat

Det är viktigt att du kan presentera ett justerat resultat som visar hur lönsamt ditt företag skulle kunna vara om du inte hade belastat företaget med kostnader av mer personlig karaktär eller drabbats av andra extraordinära kostnader.

Du vet själv vilka kostnaderna är i ditt företag!

 

Det kan till exempel vara

 

 • Höga pensionsförsäkringsavsättningar
 • Utlandsresor
 • Dyrbara bilar
 • Kontor i hemmet
 • Styrelseersättningar
 • Styrelsemedlemmarnas försäkringar
 • Kostnader av mer privat karaktär
 • Tillfällig kundförlust

 

 

 
 

 

 

Aktuellt

 
 

© Jojac AB | Tel: 026-66 80 66 | E-post: info@jojac.se