logo
menubtn_bg Start Jojac AB Tjänster Ägarskiften JobbCoaching Projekt Kontakt
 

Förbered försäljningen

Har du någon gång lekt med tanken på att sälja ditt företag! I så fall bör du redan nu börja planera för en försäljning.

 

Vad är det jag skall planera? Och hur skall jag komma igång att jobba efter planen?

 

En annan viktig punkt är. Hur jobbar jag med förberedelsen av försäljningen utan att information kommer ut till obehöriga? Du bör lägga bort de frågor som kan röja din identitet på lämplig konsult.

 

Förberedelsen tar också mycket tid i anspråk. Du bör alltså lägga bort de delar av förberedelsen som känns jobbiga och ägna din tid åt att driva företaget vidare så att förberedelsearbetet inte påverkar utvecklingen!

 

Du bör rikta in dig på att skriva ner de frågor som du skulle ha om du skulle vara köpare av ditt företag!

 

Frågorna bör utöver färska ekonomiska fakta från verksamheten bland andra vara:

 

·         Vad lever företaget av?

·         Vilken är affärsidén?

·         Vilka är kunderna?

·         Varför köper de just dina varor/tänster?

·         Vilka är dina viktiga leverantörer?

·         Hur ser företagets organisation ut?

·         Antal anställda och deras anställningsavtal?

·         Vilka är nyckelpersoner?

·         Framtida utveckling, hur ser den ut?

·         Vad bygger prognoserna på? Hur realistiska är de?

·         Är framtida utveckling positiv?

·         Är företaget välskött?

 

Det här är några frågor som du säkert vill ha bra svar på för att kunna göra en bedömning om det skulle vara intressant att köpa företaget.

 

Även om du inte vill ha svar på alla frågor så är det ändå så att om och när du tänker erbjuda ditt företag till försäljning så kommer det frågor som berör allt ovan samt ytterligare ett antal frågor.

 

Har du då förberett dig och har en bra beskrivning av ditt företag och dess värden och varför du vill sälja så kommer det att vara mycket lättare att attrahera tänkta köper eftersom de redan från början vet mycket om ditt företag.

 

En annan viktig del i detta är att du tar initiativet till en försäljning, inte att du väntar på att en köpare. Om du väntar på att en köpare kommer till dig så kommer villkoren att bli köparens och inte dina. Har du initiativet både kan och bör du fråga fler tänkbara köpare.

 

Genom att du har initiativet och ett välunderbyggt underlag, (ett prospekt), kommer du också själv kunna motivera priset på ett helt annat sätt.

 

Förklara vad du säljer!

Kan du som företagare lätt beskriva din verksamhet, vad ni lever av och vad som är viktigast i framtiden. I det läget känner sig en köpare mer trygg. Och har därmed lättare att ta beslut om han/hon är intresserad eller inte.

 

 

 
 

 

 

Aktuellt

 
 

© Jojac AB | Tel: 026-66 80 66 | E-post: info@jojac.se